Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego do produkcji konstrukcji stalowych

EKOPOL SP. Z O.O.

  • Wartość projektu: 398 915.60 PLN
  • Wartość dofinansowania: 196 188.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczące dostawy urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych DOTACJA UE