Oferta

Modernizacje i remonty:

Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych:

 • konstrukcje nośne i podporowe,
 • estakady, nośnice,
 • silosy magazynowe, przywannowe i zasobniki,
 • kosze zasypowe, boksy,
 • zsypy, klapy, zasuwy, rozdzielacze,

Modernizacje ciągów technologicznych:

 • montaż, demontaż, rozbudowa linii produkcyjnych,
 • relokacje maszyn i ciągów technologicznych i ich adaptacja do nowych warunków pracy,
 • rozruch mechaniczny i technologiczny,
 • optymalizacja pracy,

Prace projektowe:

 • koncepcje modernizacji i rozbudowy,
 • projekty wykonawcze konstrukcji stalowych,
 • projekty organizacji robót i technologie montażu,
 • projekty instalacji energetycznych,

Prefabrykacja konstrukcji stalowych:

 • wykonawstwo konstrukcji ze stali węglowych i stopowych, (silosy magazynowe, hale, wiaty, estakady, kratownice, konstrukcje wsporcze itp),
 • zabezpieczenia antykorozyjne,
 • montaż/demontaż konstrukcji stalowych,
 • badania jakości złącz spawanych,
 • usługi ślusarsko – spawalnicze,

Instalacje energetyczne i technologiczne:

 • budowa sieci gazowych, sprężonego powietrza, tlenu, wodnych, parowych i wodnokanalizacyjnych,
 • kompleksowa realizacja pompowni, stacji uzdatniania wody,
 • montaż armatury, pomp, wentylatorów, sprężarek,
 • remonty sieci energetycznych, wymienników ciepła, chłodni wentylatorowych,
 • instalacje rozładunku pneumatycznego,
 • systemy odpylania, kanały spalinowe i wentylacyjne,
 • demontaż rurociągów,

Utrzymanie ruchu:

Remonty mechaniczne maszyn i urządzeń:

 • remonty bieżące oraz kapitalne,
 • przeglądy - wymiana podzespołów,
 • regeneracja części zamiennych,
 • obróbka skrawaniem,
 • utrzymanie ciągów produkcyjnych, technologicznych w systemie serwisowym,
 • konserwacje i przeglądy okresowe,
 • dobór i dostawa części zamiennych,
 • opracowanie dokumentacji technicznej części zamiennych,

Przemysł szklarski

Instalacje energetyczne:

 • układy zasilania paliwem i powietrzem spalania,
 • układy chłodzenia (wodne i powietrzne),
 • instalacje sprężonego powietrza,
 • kanały wentylacyjne, spalinowe i odpylające,
 • rekuperatory,

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego:

 • systemy zrzutu "gorącej kropli",
 • systemy odbioru stłuczki "zimnego końca",
 • przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, kubełkowe, ślimakowe,
 • wagi przemysłowe, mieszarki i systemy dozujące,
 • zasypniki oscylacyjne, rynny wibracyjne,
 • kruszarki,
 • instalacje rozładunku pneumatycznego,
 • suszarnie piasku,
 • separatory magnetyczne, filtry i systemy odpylające,
 • instalacje centralnego odkurzania,

Modernizacje i remonty ciągów technologicznych:

 • prace demontażowe,
 • relokacja i pozycjonowanie urządzeń, automatów formujących i ich adaptacja do nowych warunków pracy,
 • remonty urządzeń transportu wewnątrzzakładowego w zakresie mechanicznym (przenośniki, podajniki, elewatory itp.)
 • modyfikacje pod kątem ochrony przed ścieraniem i agresją chemiczną, (dobór i montaż wykładzin trudnościeralnych, o niskim współczynniku tarcia),

Prace projektowe:

 • projekty linii przygotowania, dozowania i mieszania surowców,
 • koncepcje przebudowy i modernizacji ciągów technologicznych,
 • projekty wykonawcze konstrukcji stalowych,
 • projekty wykonawcze silosów magazynowych i zasobników,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczące dostawy urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych DOTACJA UE